Děkujeme sponzorům, partnerům a dárcům...

            za spolupráci v roce 2018 našemu spolku.

      **********************************************************************************       

                                 Městu Bohumín  -   starostovi ing. Petru Víchovi               

                                             Bohumínské městské nemocnici   

                                městským novinám  OKO Bohumín  - městské TV Marko,                                                        

                           Liga proti rakovině Praha                Aliance žen proti rakovině Praha                                                                  

                          K3 Bohumín, DDM Fontána,  Bospor Bohumín, BM servis Bohumín  

                                     za pravidelnou spolupráci s naším spolkem od roku 2012     

                      Raiffeisen stavební spořitelně reg. ředitelství Ostrava, oblastnímu  

                                              pracovišti v Ostravě i v Bohumíně.     

     Děkujeme poslankyni Mgr. Andrei Babišové - MO ANO v Bohumíně - za celoroční propůjčení prostor k činnosti a metodickou odbornou pomoc nejenom našemu spolku, ale i spolkům v kraji.

                     ZŠ ČSA - řediteli A. Kuderovi  a řediteli  M. Rosíkovi ZŠ Masarykova

                                             za pomoc při akcích našemu spolku

            UniCreditBank,          RS VANESTA Bohumín          RADOST - IMPULS Bohumín                                       Hyundai Motor Manufacturing Czech ,       Rockwool Bohumín,

             Rekl. a cestovní agentura FAINE Bohumín,  obchůdek U ježibabky Eva Holešová,                                              Manželům Milušce a Zdeňkovi Špačkovým z Křižanova,

 

                                DĚKUJEME VÁM VŠEM, VÁŽÍME SI VAŠÍ POMOCI A    

                                      TĚŠÍME SE NA NOVÁ SETKÁNÍ V ROCE 2019.

***************************************************************************

bodypspanspanstrong

        ONKO SETKÁNÍ V BOHUMÍNĚ

       DĚKUJEME PARTNERŮM a SPONZORŮM ZA PODPORU A POMOC

                   při konání akce - setkání onkologických spolků Moravskoslezského kraje

                                     19. 9. 2017 v Bohumíně - hostitelem PRO-FIT12 z.s.

     - městu Bohumín ing.starostovi Petru Víchovi                                              

     - Bohumínské městské nemocnici ing. Kamilu Mašíkovi

     - Ing. Alfrédovi Michalíkovi, čestný člen PRO-FITU12 z.s. za pomoc a podporu

       LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA        ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

                    partnerům: K3 Bohumín, BOSPOR Bohumín, karvinský DENÍK, 

                    Městské noviny OKO,  TV MARKO,  DDM Fontána              

Za finanční podporu a dárky pro účastnice děkujeme. Bez podpory a pomoci, bychom stěží zajistili toto setkání, které mělo velmi profesionální vysokou úroveň.   

   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Sl. Ostrava,

   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava Vítkovice,

   Moravskoslezské drátovny - Ostrava Vítkovice,                                            

   UniCredit Bank Bohumín,          

   RS VANESTA Bohumín,

   Všeobecná zdravotní pojišťovna Praha, prac. Ostrava, 

   Raiffeisen stavební spořitelna - region Ostrava, oblast Bohumín

   ROCKWOOL Bohumín, soubor RADOST - IMPULS Bohumín                              

                                                     DĚKUJEME VÁM VŠEM

                                   Zúčastnily se onkologické spolky, které působí V MSK .    

        Onko spolek Amazonky             předsedkyně Katka Pinterová 

        NNA z.s. HAVÍŘOV                  předsedkyně Marta Marčová

        Onko NADĚJE KARVINÁ        předsedkyně  Blažena Monczková

        ZO NADĚJE Frýdek-Místek     Eva Kosturová

        KLUB MARIE TŘINEC            Marie Adamusová

        Onko ISIS Opava                        Marie Láníková

        PRO-FIT12  Bohumín z.s.          Zdeňka Cichá 

               Děkujeme Vám za účast a podporu programu celého dne

        **************************************************************    

           

                                                             

© 2012 profit12.cz code & design by Martin Morawiec Administrace